SHARE CODE BEDRIVE – FILE SHARING AND CLOUD STORAGE

BeDrive cho phép bạn tạo trang chia sẻ và lưu trữ tệp tự lưu trữ của riêng bạn chỉ trong vài phút mà không có kiến ​​thức mã hóa. Nó có một bộ tính năng ấn tượng mà các đối thủ và thậm chí vượt qua các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp hiện tại như dropbox hoặc google drive.

Demo


Một vài lưu ý

Để chạy được code trên các bận cần những điều kiện trên sever :
– PHP >= 5.4
– MCrypt PHP Extension
– PDO Extension (enabled by default)
– php_fileinfo Extension (enabled by default)
– MySQL, Postgres, SQLite or SQL Database Server.

Hướng Dẫn Cài Đặt

 1. Giải nén và upfile lên host ( Lưu ý: file cần up chưa trong thư mục có tên zfiles-1-0-5 ).
 2. Tạo một database và điền thông tin vào web vừa up và tiếp tục cài đặt
 3. Khi cài đặt thì web sẽ bắt bạn nhập email admin thì đây chính là tài khoản admin để quản lý toàn bộ web.
 4. Sau khi cài đặt xong hãy vào admin panel để thiết lập giao diện nhé !
 5. Dowload

  Dowload File
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nguồn: VuiCode