CODE LẤY HÌNH ẢNH ĐẦU TIÊN TRONG BÀI VIẾT LÀM ẢNH ĐẠI DIỆN


CODE LẤY HÌNH ẢNH ĐẦU TIÊN TRONG BÀI VIẾT LÀM ẢNH ĐẠI DIỆN

Ảnh đại diện của mỗi bài viết trong website wordpress giúp nâng cao thẩm mỹ khi hiện thị bài viết, một phần nó cũng giúp cho bài viết seo tốt hơn.


Nhưng trong quá trình viết bài chúng ta rất hay quên việc này, đôi khi nó lại gây mất thời gian, vì vậy để khắc phục điều này hôm nay mình sẽ share cho các bạn đoạn code giúp tự động lấy hình ảnh đầu tiên làm ảnh đại diện của mỗi bài viết.

Ưu Điểm

Lấy hình ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh đại diện, khi ko có ảnh đại diện sẽ hiển thì hình ảnh mặt định, lấy ảnh từ bất kì nguồn nào khi bạn copy bài viết!

Nhược Điểm

Vì tự động lấy hình tự động nên mình ko thể tùy chỉnh kích thước hình ảnh, cũng như ko thể thay đổi tên file ảnh:

Code

Dưới đây là code :
– Các bước thực hiện.
+ Bước 1 : Coppy toàn bộ code phía dưới.
+ Bước 2 : Mở file functions.php của theme rồi dán vào cuối hoặc đầu của file đó. miễn sao không nằm trong 1 func khác.
+ Bước 3 : Save lại hưởng thụ thành quả.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
function catch_that_image() {
  global $post, $posts;
  $first_img = '';
  ob_start();
  ob_end_clean();
  $output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $post->post_content, $matches);
  $first_img = $matches [1] [0];
  
  if(empty($first_img)){ //Defines a default image
    $first_img = "/images/default.jpg"; //Duong dan anh mac dinh khi khong tim duoc anh dai dien
  }
  return $first_img;
}
  • Để hiển thị các bạn coppy code phía dưới đặt vào nơi muốn hiển thị. Thường là file hiển thị ở trang chủ hoặc trang lưu trữ chuyên mục.
    1
    <img src="<?php echo catch_that_image() ?>" />
Có thắc mắc chi xin để lại bình luận phía dưới! Chúc các bạn thành công!!
Tham khảo từ huykira!