Share Cách Hiện Reaction Plane Và Fire

Hello,lại là mình,Vũ Tùng Duy đây. Hôm nay mình sẽ share cho các bạn cách để hiện reaction plane và fire nhe =)
Các bạn làm theo mình: 


Sau khi thêm xog,các bạn vào facebook,click vô cái vừa thêm là được.
À quên,code đây
-----------------------------------------------------
Cám ơn mấy bạn vì 0.03$ nhé