[Share] Code web bán token

Hi, dạo gần đây nhiều người mở website bán clone facebook. Blog có bộ code bán clone tự động chức năng đủ dùng
Demo Ảnh:
Trước Login
Sau Khi Login

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải bộ code và data ở phía dưới
 • Upload file duydzvcl.sql lên phpmyadmin
 • Config tại : config.php

 • Xong!

  Nguồn: TranKyNhan - V4U

  * Cuối cùng là tải code:
                                              Dowload Code                                             
   Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại Tùng DuyBlog nhé!  Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!