[Share] Code bật khiên đơn giản

Hi, Lại tiếp tục về trào lưu khiên Avatar Facebook. Lần này sẽ share full source bật khiên không dùng chung qua api nào khác cả.

Demo


Chức năng


  1. Bật khiên
  2. Tắt khiên

Hướng dẫn

  • Dowload code phía dưới rồi upload lên hostting/vps là chạy bình thường không cần config dài dòng.

    Nguồn Code: Blog - Vũ Tiến Anh

Dowload Code
                                        TẢI CODE BẬT KHIÊN V2